Do Better Consulting

Do Better Consulting

Jag hjälper företag att skapa ett produktutbud på ekohyllan beståendes av hud- och kroppsvårdsprodukter som till innehållet är så genuina och äkta som möjligt. 

Jag vill tydliggöra och synliggöra ursprunget till kemikalierna i produkter med logotyper som andas naturlighet och som kanske också är ekocertifierade. Det handlar om att våga ställa frågor till förmån för större transparens och insyn i produktionsledet. Alltså spårbarhet – från frö – till planta – till färdig kemikalie – till produkt på ekohyllan.

Frågorna rör råvarans ursprung t ex odlingen eller om den kosmetiska råvaran är industriellt framtagen samt vilka industriella metoder som används för att få fram den färdiga kemikalien. Emellertid är det så att det också kan vara intressant att få veta om de naturliga ämnena är upplandade med andra kemikalier som också måste produceras. I min värld som medveten konsument känns det viktigt att veta vad jag betalar för och för medvetna företag torde detta vara en hjärtefråga.

Do Better Consulting

Kommentarer inaktiverade.